Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A tanfolyam részletei

  • Időtartam: 510 óra
  • Kategória:
  • Helyszín: Békéscsaba
  • Nyelv: Magyar
  • Létszám: 10-15 fő
  • Tanúsítvány: Igen

A tanfolyam célja

A Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Tervezett kezdés: 2023 őszén

Képzés helyszíne: Békéscsaba, Kinizsi utca 1/2. I. emelet

Képzés intenzitása: havonta 2-3 alkalom x 4-6 tanóra (péntek esti és szombat délelőtti alkalmakkal)

Jelentkezés:

Online jelentkezési lap „Érettségi bemenettel” rendelkező tanfolyami résztvevők számára

Online jelentkezési lap „Pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítéssel” rendelkező tanfolyami résztvevők számára

Program azonosító száma: 04115002

Képzés felépítése, részegységei:

Programkövetelmény azonosító száma: 04115002

A képzés óraszáma: 510 óra

Megengedett hiányzás mértéke: modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.

Gazdasági és jogi alapismeretek   50 óra

Vállalkozások pénzügyei   40 óra

Könyvviteli ismeretek   50 óra

Adózási ismeretek   80 óra

Számvitel és adózás digitális környezetben   40 óra

Pénzügyi számvitel   200 óra

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése   50 óra

Modulok Modulok óraszáma a végzettség függvényében / felmentési lehetőségek
Érettségi Állam-és jog-tudományi doktori fokozat Közgazdász Adótanácsadó Pénzügyi-számviteli ügyintéző Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon, számvitel mesterképzési szakon
1. Gazdasági és jogi alapismeretek 50 FM FM FM FM FM
2. Vállalkozások pénzügyei 40 40 FM FM FM FM
3. Könyvviteli ismeretek 50 50 FM FM FM FM
4. Adózási ismeretek 80 80 80 FM 80 FM
5. Számvitel és adózás digitális környezetben 40 40 40 FM FM FM
6. Pénzügyi számvitel 200 200 200 200 200 FM
7. Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 50 50 50 50 50 FM
  Óraszám: 510 460 370 250 330 Teljes FM

 

A programba való bekapcsolódás feltétele: érettségi végzettség

Megszerezhető végzettség megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

Képzési besorolása: 0411 Könyvelés és adózás

Képzés szint: szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés

Szintjének besorolása:

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6

Programkövetelmény-modulok tanulási eredményeinek mérése „modulzáró vizsga”:

Modul neve óraszám Időtartam Mérés módszere
Gazdasági és jogi alapismeretek 50 90 perc írásbeli
Vállalkozások pénzügyei 40 90 perc írásbeli
Könyvviteli ismeretek 50 90 perc írásbeli
Adózási ismeretek 80 90 perc központi írásbeli
Számvitel és adózás digitális környezetben 40 90 perc projektfeladat
Pénzügyi számvitel 200 120 perc írásbeli
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 50 120 perc írásbeli

 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű vagy a képzésbe bekapcsolódás alkalmával igazoltan felmentést kapott az adott tanulmányi eredmény mérése alól.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Képesítő vizsga (záróvizsga): a képesítő vizsgát különálló akkreditát vizsgaközpontban lehet letenni.

 

A képesítő vizsga és az ahhoz kapcsolódó felmentések az oktatási intézménytől elkülönült akkreditált vizsgaközpontok hatáskörébe tartoznak. A képzés elvégzéséről és a tananyag-egységenkénti eredményes teljesítésről a képző intézmény tanúsítványt állít ki, melynek birtokában akkreditált vizsgaközpontokban képesítő vizsga tehető, melynek sikeres teljesítésével állam által elismert bizonyítványt állít ki a vizsgaközpont. A képesítő vizsga díja az akkreditált vizsgaközpont hatásköre. A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

 

A képesítő vizsgáról bővebb tájékoztatást itt talál: https://szakkepesites.ikk.hu/

 

Vizsga megnevezés Vizsga súlya Időtartama Formája Megfelelési szint
Pénzügyi számvitel 40% 180 perc írásbeli 60%
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 30% 180 perc írásbeli 60%
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 30% 40 perc

(2×20)

projektfeladat 60%

 

Képzési díj:

  • Érettségi bemenettel (510 óra): 410 000 Ft (1. részlet szerződéskötéskor: 60 000 Ft + 7 hónap x 50 000 Ft)
  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítéssel (330 óra): 340 000 Ft (1. részlet szerződéskötéskor: 60 000 Ft + 7 hónap x 40 000 Ft)

Képzési díj kedvezmény: Egyösszegű befizetés esetén 5% kedvezmény