Ifjúság220! – Ifjúságszakmai alapozó képzés

A tanfolyam részletei

 • Időtartam: 120 tanóra
 • Kategória:
 • Helyszín: online vagy Budapest
 • Nyelv: Magyar
 • Létszám: 15
 • Tanúsítvány: Igen

A tanfolyam célja

Vegyél részt te is a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) és az Euro Consult Bt. közös, hiánypótló, alapozó képzésén, az Ifjúság220!-on! Az összesen 120 tanórás programot olyan, a fiatalokkal aktívan foglalkozó szakemberek számára hirdetjük meg, akik szeretnék bővíteni tudásukat és képességeiket, hogy minél sikeresebbek legyenek munkájukban. A képzés egy főre eső költsége 300.000 Ft, DE NEM NEKED! A költségek 90%-át a NIT biztosítja, neked mindössze csak annyi dolgod van, hogy pályázol, és hozzáteszed a magad önrészét. Ez annyit jelent, hogyha a pályázatod kiválasztásra kerül, a Nemzeti Ifjúsági Tanács 270.000 Ft támogatást nyújt neked a részvételhez!

 

Mik a képzés legfontosabb témakörei?

 • Ifjúsági munka elméleti alapjai, fogalmak, identitásfejlesztés,
 • Szociális rendszerek és szolgáltatások, határterületek, jogi szabályozások,
 • Fiatalokkal való közös munka kialakítása, korosztályi jellemzők,
 • Ifjúsági munka különböző szerepei (coach, mentor, tréner stb.),
 • Tréningek szervezése, nem-formális oktatási módszerek, kompetenciafejlesztés,
 • Nemzetközi kitekintés, európai uniós szabályozások, programok,
 • Civil szervezetek irányítása, projektmenedzsment és pályázatírás,

 

Kiknek javasoljuk a részvételt?

Elsősorban a 13-30 éves korosztállyal aktívan foglalkozó szakembereknek, mint például Ifjúsági referenseknek, civil szervezetek munkatársainak, szociális foglalkoztatottaknak, ifjúsági szervezetek vezetőinek stb. Ugyanakkor számos más területen is jól alkalmazható tudást ad át a képzés, ezért bárki számára hasznos lehet, aki érdeklődik a téma iránt.

 

Hogyan pályázhatsz?

Ezen a magas színvonalú képzésen, most te is részt vehetsz, nincs más dolgod, csak kitöltened a pályázati űrlapot, alaposan megindokolnod, hogy miért hasznos a számodra a részvétel, és oktatóink döntése alapján már be is kerülsz a csoportba!

Online jelentkezési lap

 

Milyen előfeltételeknek kell megfelelni?

A jelentkezésnek nincs előfeltétele, végzettségtől függetlenül részt lehet venni rajta. A résztvevők kiválasztásakor előnyt jelent, ha biztosított a megszerzett tudás hosszútávú kamatoztatása.

 

Mennyibe kerül?

A képzés egy főre eső költsége 300.000 Ft, DE NEM NEKED! A költségek 90%-át a Nemzeti Ifjúsági Tanács biztosítja, neked mindössze 10% önrészt kell befizetned. Ez annyit jelent, hogyha a pályázatod kiválasztásra kerül, a Nemzeti Ifjúsági Tanács 270.000 Ft támogatást nyújt neked a részvételhez! (NIT tagszervezetek esetén a résztvevőz további 2 % kedvezmény illeti meg.)

 

Képzés óraszáma és időtartama

120 tanóra melyből (online és jelenléti oktatás + 100 óra gyakorlat)

 1. május 19 – 2022. december 10.

 

A képzés tervezett időpontjai

 1. alkalom – személyes jelenlét            2022. május 19.
 2. alkalom – online képzés                     2022. június 2-3.
 3. alkalom – online képzés                     2022. június 09-11.
 4. alkalom – online képzés                     2022. szeptember 22-24.
 5. alkalom – online képzés                     2022. október 13-15.
 6. alkalom – személyes jelenlét            2022. november 3-5.
 7. alkalom – személyes jelenlét            2022. december 9-10.

 

A személyes jelenlétet igénylő oktatás helyszíne

Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.)

 

A képzés részletes tematikája:

 

Szakmaismeretei alapozó modul

Ifjúsági munka alapjai, keretei, értelmezése: szakmai identitás megerősítése, szakma és tudományterületek megmutatása, nemzetközi és hazai szakma-történet.

Szaknyelv, szakkifejezések, alapfogalmak megismerése.

Hazai ifjúságpolitika főbb fókuszai, elemei.

Ágazati szerepkörök, társ és határterületek megismerése (pl. közművelődés, szociális, oktatási, egészségfejlesztő, prevenciós, bűnmegelőzési stb.).

Az ifjúsági munka helye, szerepe a humán közszolgáltatás rendszerében.

Ifjúsági munka törvényi keretei, legfontosabb jogi rendelkezései.

Ifjúsági munka hazai és nemzetközi környezetének összehasonlítása: az ENSZ, és az EU ifjúságpolitikájának elemei, Komparatív gyerekjogi egyezmény, UNICEF.

Az EU ifjúsági stratégiái, különös tekintettel az aktuális ifjúsági stratégia célrendszerére.

 

Ifjúsági munka alapjai modul

Fiatalok legfőbb jellemzőinek megismerése (X, Y, Z és alfa generációk), fő jellemvonások, ifjúságkutatások áttekintése.

Egészségügyi problémák és hátrányos helyzetű fiatalok felismerése, kezelése.

A települési ifjúsági munka elemei, az önkormányzati ifjúsági erőforrások és ezek területi egyenlőtlensége, térképe.

Alapvető ifjúságszociolgógia.

Hálózatépítés hazai és nemzetközi színtereken.

Ifjúsági munka nemzetközi térben – Erasmus+, ED, ESC, ALF, Debate, IDEA stb, E+ és ESC történetisége, felépítése, Mobility Tool átnézése. Eurodesk rendszer, Europe Direckt, EURES, Euro Guidiens, Ifjúsági főváros, demokrácia projektek, Norvég és Visegrádi Alapok.

Jó gyakorlatok megismerése.

Ifjúsági szakember kompetencia fejlesztése, szerepköreinek fogalma: mentor/coach, facilitátor, koordinátor, tanár.

EU ifjúsági portfólia, kompetencia lista – alapfogalmak: Asszertivitás, kommunikáció, soft skillek, képességfejlesztés stb.

Fiatalokhoz kapcsolódó ifjúsági ügyek: DÖK, önkéntesség, IKSZ. Ezek törvényi háttere.

Önkéntesség fontossága, fogalmai – EU ifjúsági év, Önkéntesség éve,

Az ifjúsági munka szinterei: közösségi tér és felkereső munka.

Ifjúsági érdekképviselet rendszere – ODT, GYIA, GYIÖT, DÖK, iskolai és települési szint stb. Diák Önkormányzatok történetisége, felépítése, kapcsolódó törények.

Civil társadalom, állami szféra és ifjúság kontextusa, hálózatok megismerése.

 

Ifjúságszakmai kompetenciafejlesztés modul

– Nem-formális pedagógiai módszerek elsajátítása:

Informális-formális-nem formális tanulás fogalma.

Tréning felvezetés, felépítése, összeállítása, visszacsatolások fontossága.

Evolúciós háttér – az ember, mint „tanulógép”

Nem-formális tanulás az ifjúsági munkában. Helyzetek, példák.

Lehet-e, érdmes-e mérni a nem-foimrális tanulás eredményeit? Youthpass használata.

Konkrét gyakorlatok, amivel segítheti egy ifjúsági munkás a nem-formális tanulás folyamatát. Alapvető feladatok elsajátítása és kipróbálása.

– Mentoráció mint fiatalok szakmai támogatása:

Az ifjúságsegítő, mint mentor.

A mentor szerep jellemzői, mentorálás folyamata.

Fiatalok egyéni és csoportos mentorálása.

Információnyújtás és tanácsadás módszertana.

Kisközösségek fejlesztése.

Csoportok dinamikája, csoportszerepek, csoportok vezetése, koordinációja. Csoportban előforduló konfilkusok kezelése, együttműködés a csoporton belül.

Résztvevői szerpből kilépve, sajátélményű csoportvezetés és reflexiók.

 

Szervezeti és működési alapismeretek modul

Háromszereplős gazdaság fogalomköre.

Működés alapvető adminisztratív feladatai, jogi háttere.

Pénzügyi gazdálkodás alapvető fogalmai.

Projektmenedzsment alapjai: Projekt, menedzsment, projektmenedzsment fogalma, PCM.

Projektmegvalósítás erőforrásai/korlátai

Időgazdálkodás alapjai, tervezési időtávok

HR gazdálkodás alapjai, szervezeti felépítések típusai

Tőke, mint erőforrás: Fogalma és formái, likviditás és cash-flow szemlélet.

Versenyeztetés alapjai: közbeszerzés és beszerzés folyamata és dokumentálása.

Eredménymérés – indikátorok meghatározása, mérés formái és lehetőségei.

Modern projektszervezési módszerek, eszközök használata.

Szervezetek működési formái, forrásteremtési lehetőségeket.

Források fajtái, fogalma.

Támogatásszervezés alapjai: támogatás fogalma, fajtái támogatásmenedzsment – fogalma, lépései

Értékajánlat, a Canvas modell

Pályázatmenedzsment alapok: pályázat fogalma, fajtái, legfontosabb jellemzői, menedzsment tevékenység lépései

Ismertebb és kevésbé ismertebb pályázati programok.

Kitekintés az itthon is elérhető nemzetközi, EU által biztosított forrásokra (Erasmus+, EFOP Plusz stb.)

 

A képzés zárása:

A képzés elvégzéséről a résztvevőnek Tanúsítványt állítunk ki, melynek feltétele záró szakmai tanulmány készítése és védése, valamint 100 óra szakmai gyakorlat teljesítése.

Online jelentkezési lap